Projekt

Webbkoda

En webbplats för lärande

Webbkoda är ett OER-projekt i samarbete med stiftelsen för internetinfrastruktur (.se). Detta projekt kommer att resultera i en webbsite för lärare och andra som är intresserade av webbutveckling och hur man lär ut detta ämne. Projektet går under namnet webbkoda.se

Syftet med denna webbplats är att erbjuda ett undervisningsmaterial som är fritt att använda och till stora delar täcker innehållet i kursen webbutveckling 1 i GY2011. Materialet på hemsidan skall vara ett stöd för lärare som undervisar i kursen och där man kan använda delar eller hela materialet i sin egen undervisning.

Läs mer på Internetfonden

Besök Webbkoda

IM-Appen

Webbapp för iPads

I samband med att min skol investerade i iPads började vi utvecka en webbapplikation som fick namnet IM-appen. Denna webbapp har till syfte att hjälpa användarna att snabbt kunna ta sig mellan olika webbtjänster om används i den pedagogiska verksamheten.

En av de lärare som använder webbappen berättar

När en installationen sker av en elevplatta lägger vi också in IM appen på hemskärmen. Då vi upplever att eleverna kan ha svårt att hitta till rätt ställen underlättar det att ha allt samlat på ett och samma ställe. Positivt är också att om man vill ha en ny genväg eller ta bort det är de lätt att i samarbete med utvecklaren uppdatera appen. Jag vet att eleverna uppskattar den för de hittar snabbt till dit de vill komma, tex Fronter eller bamba. Det är också bra att det inte är för många genvägar på den, för många genvägar skulle snurra till det för eleverna. Både elever och lärare använder appen.

Webbappen är byggd med HTML5 och CSS3 och är responsiv så den skall fungera på olika enheter men framförallt är den byggd för iPad.

Portfolio