Webbkoda – Ett OER projekt tillsammans med Internetfonden .SE

Webbkoda – Ett OER projekt tillsammans med Internetfonden .SE

Under våren kommer jag att bygga på ett OER-projekt i samarbete med stiftelsen för internetinfrastruktur (.se). Detta projekt kommer att resultera i en webbsite för lärare och andra som är intresserade av webbutveckling och hur man lär ut detta ämne. Projektet går under namnet webbkoda.se

Syftet med denna webbplats är att erbjuda ett undervisningsmaterial som är fritt att använda och till stora delar täcker innehållet i kursen webbutveckling 1 i GY2011. Materialet på hemsidan skall vara ett stöd för lärare som undervisar i kursen och där man kan använda delar eller hela materialet i sin egen undervisning.

Innehållet kommer vara uppdelat i olika avsnitt och behandla ämnet på olika sätt. Webbkodas innehåll kommer till stora delar vara instruktionsvideofilmer som förklarar moment för moment. Ett stort fokus kommer att ligga på att förklara kodspråken HTML och CSS som är grunden i konstruktion av webbsidor.

Att arbeta med detta projekt som är uppbackat av Internetfonden och stiftelsen för internetinfrastruktur känns väldigt spännande och det skall bli kul att se innehållet växa fram under våren.

Besök gärna webbkoda.se
Läs mer: Internetfonden
och på: stiftelsen för internetinfrastruktur

se