Kreativitet vid HDK Steneby

Kreativitet vid HDK Steneby

Jag sitter framför tangentbordet på min laptop och vill sammanfatta en känsla som alltid kommer när jag gästföreläser vid HDK Steneby. En blandning mellan nyfikenhet, kreativitet och glädje är nog det som sammanfattar min sinnesstämning bäst.

Under de senaste nio åren har jag varje höst arbetat vid HDK Steneby och varit gästföreläsare i kursen visuell gestaltning och kommunikation. Mitt uppdrag är att fortbilda studenterna i Adobes programpaket där vi fokuserar på Photoshop, Illustrator och Indesign. Målet är att denna kurs dels skall ge ett ett stöd och ett antal verktyg i planering och i skissfasen för studenternas framtida projekt, dels ett redskap för att kunna presentera och exponera sina projekt inom utbildningen.

I photoshop ligger fokus på bildbearbetning och friläggning, verktyg som är kraftfulla och enkla att använda för att förbättra bildkvalitén på bilderna.

I Indesign fokuserar vi mer på hur man sätter samman bild och text till en bra komposition och hur man skapar korekta rapporter.

Illustrator är det verktyg vi lägger ett extra fokus på när det gäller idéprocess och skissarbete. Hur man skapar mönster och skalbar grafik är självklara delar vi går igenom.

Det är alltid lika trevligt varje gång mitt jobb tar mig till HDK Steneby.