Konsten att undervisa i Webbteknik del 1

Konsten att undervisa i Webbteknik del 1

Kärt barn har många namn, webbdesign, webbutveckling, front-end development, digitala medier, o.s.v. Jag har stått där framför en grupp så många gånger och alla elever har har förväntningar på att de skall lära sig att bygga och design webbsidor och jag har en teori över hur detta skall gå till men det är inte direkt solklart hur detta skall gå till. Vänta lite….

För att ni skall förstå vilken frågeställning jag diskuterar så kan det vara klokt att förklara i vilken kontext jag befinner mig i.

Vi börjar från början
mosaic
När märkspråket HTML gjorde sitt intåg i mitt liv så var det en revolution. Året var 1994 jag jag var 13år gammal och följde med min bror till HTU Högskolan Trollhättan Uddevalla nu mer Högskolan Väst. Då var det det enda platsen som hade ”Internet” och handen på hjärtat så var det inte så mycket häftigare än Text-Tv. Men möjligheten att kunna bygga innehåll som andra kunde ta del av var revolutionerande för mig. Under de 19 år som har passerat så har webben som plattform för att distribuerar information genomgått många revolutioner och förändrat hur vi idag tar del av nyheter, kommunicerar och delar med oss av våra upplevelser.

Det största paradigmskifte som Internet och webben har genomgått är att rollerna producent och konsument har suddats ut. Från början var dessa roller väl definierade att det finnas en ganska liten grupp aktörer som producerade det innehåll som fanns på Internet Idag så är alla producenter och konsumenter samtidigt. Där du uppdaterar dina sociala flöden med information så får dina vänner och följare tar del av den och de i sin hur kommenterar och reTweetar ditt innehåll.

Så om vi nu återgår till frågeställningen att förklara för en elev eller student hur man skall gå till väga för att börja lära sig bygga hemsidor och digitalt innehåll så finns det så många ingångar i ämnet och alla har en erfarenhet av av Internet är och vad de vill göra med det.

Om man tittar lite mer specifikt på gymnasiekursen webbutvecking 1 så vill jag dela in den u två delar. 1 Det centralt innehåll och 2. Lärande för livet som webbutvecklare.

Under centralt innehåll så handlar det självklart om att få med de bitar som kursen

webbutveckling 1 skall innehålla. Och jag tycker att ITpastorn Lars Gunter har gjort ett bra jobb att skriva kursen för skolverket.

För att få en djupare förståelse för hur webben byggs och utvecklas så kan man inte stirra sig blind på teknik eller aktuella trender. För mig är det mycket centralt att mina elever och studenter förstår hur man tar till sig kunskap utan att behöver bli matad med den. När jag lärde mig så fanns det inga böcker, inga instruktioner. Allt handlade om att förstå hur tekniken fungerande och hur man kunde tillämpa tekniken på nya sätt.

Problembaserat lärande har många gånger varit i fokus för diskussioner och det finns många fel och brister med denna metodik för lärande men just för webbutveckling så passar den förvånansvärt bra. Man ställs konstant inför nya problem när man bygger webbsidor det kan handla om att webbsidor inte ser lika ut i olika webbläsare, att webbsidan inte kommer tillräckligt högt upp på sökresultat och att koden helt enkelt inte gör som man hade tänkt.

Då handlar det om att kunna söka information. Vad det gäller just webbutveckling så är det så starkt knutet till Internet av naturliga skäl och lösningen på alla problem finns i den den enorma mängd information som finns på Internet. Men frågan är hur får man skall lyckas få tag på rätt information som löser mitt aktuella problem. Mitt råd i undervisning är att ställa så korrekta frågor som möjligt, först på svenska och se om någon i Sverige har fastnat i samma problem och där efter översätta frågan till engelska och söka igen. Sedan så handlare det om att testa och förstå vad lösningen innebär så att det inte blir att man klipper kod utan att tänka.

Många gånger har jag satts framför en dator där koden är på tog för komplex och rätt ut sagt fel för att lösa ett problem och eleven har bara klippt den utan att det funderar.

Jag kommer under några veckor att skriva om hur man kan tolka det centrala innehållet i kursen webbutveckling 1 och hur uppgifter kan se ut för att inkludera så många centrala innehåll som möjlighet på ett bra sätt..