Webbapp för Ipads

Webbapp för Ipads

Använda iPads i undervisningen var blivit vanligare på min arbetsplats. Två program har valt att använda iPads istället för laptoppar i undervisningen, enheten har många fördelar men en ett problem som uppkom var problematiken att navigera till de olika webbtjänster...