IKT i Skolan

Förkortningen IKT står för Informations- och KommunikationsTeknik och härstammar från engelskans Information and communications technology (ICT) och rör helt enkelt allt som har med digitala verktyg att göra och tjänster som används i kommunikation mellan människor.

Instruktionsfilm

Jag har under många år producerat instruktionsfilmer för mina kurser, filmerna är ett kraftfullt verktyg i mitt pedagogiska arbete där mina elever har möjlighet att flera gånger kan ta del av genomgångar och instruktioner.

Till höger ser du ett exempel på en instruktionsfilm

Fler exempel på mina instruktionsvideo

1-1 / En till En

I processen att digitalisera undervisningsmiljön har många skolor valt att investera i en dator till varje elev. I denna processen avvecklas traditionella datasalar på skolor och IT blir ett verktyg mer än ett ämne i sig. En större tillgång till de digitala verktygen gör att de på ett mer naturligt sätt ingår som ett naturligt verktyg i undervisningen då man ej behöver boka tid i datasal eller hämta vagnar med laptoppar eller läsplattor.

Som lärare har jag erfarenhet av att undervisa elever både med pc och mac datorer och det finns många åsikter och tankar bakom dessa plattormar. Jag kan se för och nackdelar med båda systemen men om jag får välja så föredrar jag mac datorer i undervisningen.

iPads i klassrummet

Att använda iPads i undervisningen har många fördelar då man vill arbeta med olika arbetssätt och redovisningsformer, då ipaden ur boxen kan användas för att ta bilder, spela in video, spel in ljud utan att köpa eller installera något extra. Med hjälp av olika appar kan du skapa fantastiska multimediala presentationer som väl lämpar sig för de yngre skolåren. Och det börjar bli gott om appar som är anpassade för kunskapsinhämtning i ett stort antal ämnen. Jag har funderat mycket på hur en ipad skulle kunna fungera som ett verktyg för gymnasieelever då det finns ett större krav på att producera större mängder text, men med de externa tangentborden kan man hitta bra lösningar även på detta problem.