En blogg om IKT i skolan

Detta är mitt fösta inlägg här på bloggen, men förhoppningsvis inte mitt sista. Vem är då undertecknad Erik Malmsköld? Jag är en gymnasielärare i medieproduktion som i dag jobbar på Munkebäcksgymnasiet i Göteborg där jag undervisar i webbdesign, multimedia, datakunskap och grafisk form. Tidigare har jag undervisat i olika kurser vid HDK Steneby som tillhör Göteborgs Universitet. Där har jag undervisar i webbformgivning och grafisk form.

Vad är då tanken med denna blogg, vad skall den tillföra till den enorma mängd med bloggar som vi har på nätet. Framförallt så handlar det om hur vi skall lyckas implementera IKT som en naturlig del av undervisningen i skolan idag. IKT står för informations- och kommunikationsteknik ett större begrepp än IT som har varit aktuellt under en längre period. Blogginläggen kommer till en början vara inriktade på Gymnasieskolan och data/it relaterade ämnen men såsmåning om så hoppas jag även kunna vidga perspektivet till hela gymnasieskolan samt högstadiet.

Det kommer att vara blogginlägg som är textbaserade men jag kommer i så stor utsträckning som möjligt även jobba med video som ett sätt att presentera information på bloggen, genom instruktionsfilmer och traditionella videoblogg inlägg.

Väl mött och på återseende.

Erik Malmsköld