Webbapp för Ipads

Webbapp för Ipads

Använda iPads i undervisningen var blivit vanligare på min arbetsplats. Två program har valt att använda iPads istället för laptoppar i undervisningen, enheten har många fördelar men en ett problem som uppkom var problematiken att navigera till de olika webbtjänster...
Reflektion från IKT-konferens

Reflektion från IKT-konferens

Jag åker väster ut igen efter en tvådagars utbildning/seminarium om IT och digital pedagogik i skolan som anordnades av NyTeknik och Digital Teknik. Jag såg mycket fram emot dessa två dagar i och med att jag kände till några av talarna och det var ämnen som var...

5st bra presentationsverktyg i undervisning.

I takt med att vi får bättre förutsättningar att låta datorn få en mer central roll i klassrummet så kommer också efterfrågan på nya spännande presentationsverktyg. Det var allt för länge sedan projektorer i klassrummet var en förmån och att lärare hade egna bärbara...
Konsten att undervisa i Webbteknik del 1

Konsten att undervisa i Webbteknik del 1

Kärt barn har många namn, webbdesign, webbutveckling, front-end development, digitala medier, o.s.v. Jag har stått där framför en grupp så många gånger och alla elever har har förväntningar på att de skall lära sig att bygga och design webbsidor och jag har en teori...

En blogg om IKT i skolan

Detta är mitt fösta inlägg här på bloggen, men förhoppningsvis inte mitt sista. Vem är då undertecknad Erik Malmsköld? Jag är en gymnasielärare i medieproduktion som i dag jobbar på Munkebäcksgymnasiet i Göteborg där jag undervisar i webbdesign, multimedia,...