Instruktionsfilmer

Erik Malmsköld

Instruktionsfilm som rör webbutveckling

Som en del projektet att skapa utbildningsmaterialet webbkoda skapades det en uppsättning instruktionsfilmer som rörde olika moment och tekniker.

Länk till fler filmer.

Länk till webbkodas hemsida

Instruktionsfilm om Camtasia.

För att skapa egna instruktionsfilmer så kan man använda sig av programvaran Camtasia. Här ser ni första filmen i denna serie.

Länk till fler filmer

Webbutvecklingsprojektet – Hit och Dit.

På webbkoda så får användarna arbeta med fiktiva företag som de skall skapa webbsidor år. Med hjälp av storytelling ökar man intresset för projektet.

 Länk till fler filmer.

Länk till webbkodas hemsida

 

Instruktionsfilm om Google Drive (G Suite)

En film som förklarar grunderna i hur man kommer igång med Google Dokument. Målgruppen är lärare som vi börja använda verktyget i undervisningen.