Erik Malmsköld

IKT-pedagog, Lärare, Webbutvecklare

  • Uppdatering av Blogg 80%

Medieproduktionslärare

Som medieproduktionslärare undervisar jag i webbutveckling, gränssnittsdesign, digitalt skapande och grafisk formgivning

Webbutvecklare

Jag har mer än 10 års erfarenhet av webbutveckling och jag arbetar med den senaste tekniken när jag utvecklar.

IKT i Skolan

Digitala redskap och IKT är naturliga redskap i en modern undervisningsmiljö.

Ledarskap

Att leda och inspirera kollegor i arbetet med skolutveckling genom digitala verktyg är mycket givande.

Webbapp för Ipads

Använda iPads i undervisningen var blivit vanligare på min arbetsplats. Två program har valt att använda iPads istället för laptoppar i undervisningen, enheten har många fördelar men en ett problem som uppkom var problematiken att navigera till de olika webbtjänster...

Reflektion från IKT-konferens

Jag åker väster ut igen efter en tvådagars utbildning/seminarium om IT och digital pedagogik i skolan som anordnades av NyTeknik och Digital Teknik. Jag såg mycket fram emot dessa två dagar i och med att jag kände till några av talarna och det var ämnen som var...

Kreativitet vid HDK Steneby

Jag sitter framför tangentbordet på min laptop och vill sammanfatta en känsla som alltid kommer när jag gästföreläser vid HDK Steneby. En blandning mellan nyfikenhet, kreativitet och glädje är nog det som sammanfattar min sinnesstämning bäst. Under de senaste nio åren...

5st bra presentationsverktyg i undervisning.

I takt med att vi får bättre förutsättningar att låta datorn få en mer central roll i klassrummet så kommer också efterfrågan på nya spännande presentationsverktyg. Det var allt för länge sedan projektorer i klassrummet var en förmån och att lärare hade egna bärbara...

Whitelines – Där analog blir digital

  För en tid sedan så fick jag förfrågan från en kollega om det fanns ett smidigt sätt att lyfta in beräkningar och matematiska formler då Microsoft Word ibland kan bli något stelbent och osmidigt. Efter lite eftersökningar så hittade jag Whitelines som jag...

Skolverket samlar material kring forskning om it i skolan

Skolverket har samlat en stor mängd av material rörande IKT och IT i skolan. Det är forskning olika rapporter och avhandlingar som rör hur digital teknik i olika lärmiljöer. Klicka på länken nedan för att komma till Skolverket. Länk till skolverkets bank av rapporter...

Föreläsning och workshop @ HDK vid Steneby

I mitt uppdrag höll jag i föreläsningar och ledde olika workshops om hur man bygger varumärke på Internet med wordpress som plattform. Detta moment ingick i kursen entreprenörskap för masterstudenter Föreläsningarna innehåll strategier vid val av domännamn, hur man...

Konsten att undervisa i Webbteknik del 1

Kärt barn har många namn, webbdesign, webbutveckling, front-end development, digitala medier, o.s.v. Jag har stått där framför en grupp så många gånger och alla elever har har förväntningar på att de skall lära sig att bygga och design webbsidor och jag har en teori...

En blogg om IKT i skolan

Detta är mitt fösta inlägg här på bloggen, men förhoppningsvis inte mitt sista. Vem är då undertecknad Erik Malmsköld? Jag är en gymnasielärare i medieproduktion som i dag jobbar på Munkebäcksgymnasiet i Göteborg där jag undervisar i webbdesign, multimedia,...